Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк

Зошит для контролю навчальних досягнень з Алгебри для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Даний посібник є другою частиною системи засобів контролю в методичному супроводі підручника Н. А. Тарасенкової, І. М. Богатирьової, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк «Алгебра, 8» (К: Український освітянський видавничий центр «Оріон», 2016).

Посібник містить 8 самостійних робіт і 7 контрольних робіт, призначених для проміжного та тематичного контролю знань учнів на уроках алгебри. Завдання  самостійної роботи охоплюють матеріал 3-4 уроків. Контрольні роботи стосуються відповідно завершеної частини змісту навчання. Кожна робота містить по шість завдань. Перші чотири завдання – тестові. Учням пропонується розв’язати ці задачі усно й вибрати правильну відповідь із чотирьох запропонованих. Задачі 5 і 6 є традиційними. Розв’язання цих завдань має бути записане на відведеній частині сторінки. Контрольні роботи містять і задачу підвищеної складності (6*). ЇЇ доцільно пропонувати найсильнішим учням замість задачі 6. Правильне розв’язання цієї задачі дає учневі можливість одержати найвищу оцінку – 12 балів.

Розроблена авторами система оцінювання даних робіт подана в таблиці оцінювання завдань на с. 3. Автори пропонують також тематичний план, який визначає не тільки порядок вивчення тем у межах кожного розділу, визначеного Програмою з алгебри, а й місце кожної перевірної роботи.

Даний посібник є зручним у використанні і дасть змогу вчителеві перевірити рівень засвоєння учнями матеріалу однієї теми або логічно завершеної частини змісту навчання.