К. І. Пономарьова

“Картки з Української мови”

%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-2Картки з української мови призначені для формування в учнів мовної і мовленнєвої компетентності. Запропоновані автором завдання побудовані на основі сюжетних малюнків, з використанням змодельованих життєвих ситуацій, що сприятиме розвитку в учнів 2 класу умінь застосовувати знання з української мови в різних навчальних і комунікативних умовах спілкування.

Уміщені в картках завдання спрямовані на формування ключової комунікативної компетентності  молодшого школяра, яка виявляється у здатності успішно користуватися мовою у процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань.

Автор особливу увагу звертає на формування соціокультурної компетентності: завдання спрямовані на загальнокультурний розвиток учнів, адаптацію їх до життя в певному соціальному середовищі, морально-етичне виховання.

Пономарьова К. І. чітко дотримується вимог програми щодо формування компетентності уміння вчитися:

  • готовність працювати з новим, доступним за складністю навчальним матеріалом;
  • мати власну думку;
  • відповідальність за виконуване завдання;
  • вміння працювати в парі, контролювати і самооцінювати свою навчальну діяльність.

Ігрова форма завдань сприятиме розвитку мовно-логічного мислення, пізнавальних інтересів молодших школярів.

Картки доцільно використовувати у процесі закріплення, повторення та застосування навчального матеріалу з певної мовної теми, для поточної перевірки, самостійних робіт, індивідуальних занять, під час підготовки до контрольних тематичних робіт,  що дозволить вчителеві методично грамотно спланувати роботу з метою реалізації поставленої мети.

load  Завантажити презентацію По Формуванню Компетентностей