369-2

Буквар “Я читаю” (частина 1)
Автор: К. І. Пономарьова

 

369-2

Буквар “Я читаю” (частина 2)
Автор: К. І. Пономарьова

 

Комплект з навчання грамоти “Я читаю і пишу”

Завантажити

Відгуки на навчальний посібник Пономарьової К. І. Буквар «Я читаю»

Одеська область

Таїровська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів

Цей буквар люблять усі наші першокласники!

Учні 1 класу Таїровської ЗОШ І–ІІІ ступенів працюють за букварем Катерини Пономарьової з початку навчального року. У комплекті враховано всі зміни, внесені до оновленої програми з навчання грамоти: 
немає умовного позначення лініями слів і речень; відсутні завдання на побудову схем речень і складання речень за графічною схемою; для побудови звукових схем слів пропонуються лише найпростіші одно- і двоскладові слова або окремі склади трискладових слів; у зошитах для письма учні спочатку вчаться писати олівцем з поступовим переходом до письма ручкою.

Діти не лише розглядають малюнки і читають, а й активно працюють олівцем (обводять, закреслюють, підкреслюють, з’єднують лініями та стрілочками, друкують, заповнюють кросворди), ставлять запитання, вступають у діалог, дають поради персонажам малюнків і текстів тощо .

Відбувається постійна зміна видів діяльності і керування увагою першокласників шляхом чергування різних видів завдань: звуковий аналіз слів, складання речень, розповідь за малюнками, різні прийоми читання, виконання завдань на кмітливість, робота олівцем тощо.

Тексти букваря цікаві, змістовні, тематика їх актуальна, лексика сприяє тому, щоб читання за букварем було одночасно і процесом пізнання навколишньої дійсності.

Використовуються Ігрові прийоми у навчанні, а саме дітям пропонується виконувати завдання у форматі гри: пограти у відлуння (один учень читає склад, а інший показує його і повторює), відгадати предмет за описом, зробленим однокласником, упіймати сплеском долонь певні слова, спускатися з гірки, читаючи речення тощо.

Завдання, які пропонують закреслювати зайвий предмет, пояснювати, що на малюнку зображено не так, як у житті, встановлювати відповідність між родовими та видовими поняттями, доповнювати групу предметів, об’єднаних за певною ознакою, ребуси, кросворди, загадки та цікаві мовні завдання сприяють концентрації уваги та розвитку логічного мислення першокласників.

Казкову атмосферу на уроках навчання грамоти створюють персонажі: у букварі в добукварний період – персоніфіковані букви, у букварний період — Щебетунчик і Читалочка.

Учні, які вміють читати і ті, що ще не читають, працють над одними вправами, але виконують різні завдання. Наприклад, пропонується обвести в тексті знайомі букви тим, хто ще не вміє читати, читаючі діти цей текст читають. З розкиданих букв читаючі  першокласники, складають і друкують слово, а нечитаючі – знаходять і обводять лише ті букви, які вивчили. Сторінки букваря гарно ілюстровані кольоровими малюнками. Цей матеріал доступний дітям шестирічного віку, цікавий, розширює і доповнює тексти, носить виховуючий характер.

Вправи, призначені для розвитку комунікативної компетентності пропонують учням об’єднуватися в пари і групи (наприклад, розпитай у друзів, відтвори розмову з сусідом чи сусідкою по парті, розіграйте сценку, пограйте в гру тощо)

У комплекті вміщено завдання, які занурюють першокласників у життєву ситуацію і пропонують вирішити певну проблему, наприклад, пояснити правила дорожнього руху, познайомитися з персонажем самому і познайомити з ним свого друга чи подругу, допомогти певному персонажеві знайти вихід із ситуації чи впоратися з певним завданням, дати пораду тощо

В кінці кожного уроку пропонується передати свій настрій (радісний, байдужий чи сумний), домалювавши смайликові ротик. Такий простий і водночас цікавий і доступний для першокласників прийом спонукає дітей до аналізу своїх почуттів. Крім того, це важлива інформація для вчителя, батьків, психологів.

Умовні позначки та методичні рекомендації щодо проведення уроків за комплектом допомагають вчителю заохочувати дітей до навчання, розвивати їхній пізнавальний інтерес, здійснювати системний підхід до формування в першокласників повноцінних навичок читання і письма, а також сприяють формуванню професійного рівня педагогів.

На нашу думку, буквар К. Пономарьової цікавий, змістовний, добре ілюстрований, розвиває мовлення, пізнавальні інтереси школярів, спонукає замислюватись, вчить порівнювати, зіставляти, робити певні висновки, узагальнювати.

Від імені вчителів-«пілотників» Алла Володимирівна Загороднюк,  директор Таїрівської «пілотної» школи

 

Дніпропетровська область

Солонянська середня загальноосвітня школа № 1

Дякуємо за допомогу!

Відгук на навчальний посібник Пономарьової К. І. Буквар «Я читаю»

Буквар Катерини Пономарьової – це цікавий, змістовний, добре ілюстрований підручник, який розвиває мовлення, пізнавальні інтереси школярів, спонукає замислюватись, вчить порівнювати, зіставляти, робити певні висновки, узагальнювати. Він складений за звуковим аналітико-синтетичним методом. У букварі міститься багатий матеріал для вивчення звукової структури слова, що дає можливість учневі зрозуміти звукову природу слова – основу читання й письма; сприяє розвитку фонематичного слуху, усного мовлення школярів.

  Матеріал букваря розміщений за періодами навчання грамоти: добукварний (підготовчий), букварний (основний) і післябукварний.

  У добукварній частині міститься такий матеріал, який дає можливість розв’язувати основні програмні завдання.

  Формуванню уявлень про основні одиниці мови: речення, слово, склад, звук — допомагає система умовних позначень. Ці позначення відображають природу мовних одиниць, їх істотні ознаки. Останнє дає змогу продуктивно організувати роботу над розвитком фонематичного слуху учнів, звуковим аналізом і синтезом слів.

 Для розвитку мовлення подані сюжетні, предметні, ситуативні малюнки. Ілюстративний матеріал сприяє формуванню загальнонавчальних умінь і навичок, що передбачаються програмою.

 Букварна частина підручника має свої особливості. Так, букви на сторінках підручника розміщені за частотним принципом, що дає змогу наповнити сторінку „Букваря” значною кількістю різноманітних слів.

Поділ букварного періоду на два етапи (замість традиційних трьох) забезпечує вивчення на початку букварного періоду шести букв на позначення голосних звуків, у тому числі й букви і та е. Це дає можливість вивчати паралельно тверді та м’які приголосні звуки. А ще послідовність вивчення букв українського алфавіту. Під час роботи з підручником виникло питання: за яким принципом, дидактичним міркуванням  здійснено саме такий поділ?

У цікавій формі пропонується робота зі складами. Вміщені в підручнику спеціальні вправи над словом (омонімами, синонімами, антонімами, багатозначними словами) орієнтують на максимальний розвиток мислення й мовлення учнів.  Але мало підготовчих вправ перед читанням мікротекстів, текстів (колонки слів, принципи їх укладання; матеріал для звуко-буквеного синтезу).

У букварі подаються слова без поділу на склади рисочками, а цілим словом, що викликає труднощі при читанні у непідготовлених дітей.

Тексти букваря цікаві, змістовні, тематика їх актуальна, лексика сприяє тому, щоб читання за букварем було одночасно і процесом пізнання навколишньої дійсності. Тексти емоційні, містять питальні та окличні речення, матеріал для читання в особах та інсценувань (театралізації), що дає можливість працювати не тільки над правильністю та свідомістю, а й виразністю читання, дотримуватись логічних наголосів, пауз, відповідної інтонації.

 Сторінки букваря гарно ілюстровані кольоровими малюнками. Цей матеріал доступний дітям шестирічного віку, цікавий, розширює і доповнює тексти, носить виховний характер.

 У післябукварній частині підручника підібрані цікаві тексти – прозові та віршовані, що створюють основу розвитку мовлення першокласників, дають можливість проводити різні види аналізу змісту тексту (фактичний, образний, лексико-стилістичний, смисловий), такі види роботи над текстом, як відповіді на запитання, поділ на частини, добір заголовків, переказ, творчі види робіт. Зазначені види і прийоми роботи з текстом наближатимуть першокласників до опрацювання „Читанки” в другому класі.

Насамкінець, діти демонструють на смайликах, домальовуючи ротик на сторінках букваря. з яким настроєм вони закінчують урок (зображають усмішку, байдужість чи сумний вигляд).

Аналізуючи підручник, нами виділено деякі недоліки, так, наприклад:

  • с. 14 – невдало підібрано малюнок із хлопчиком, який їде по проїжджій частині;
  • с. 45, 46, 50 – кросворди важко розв’язати, бо в них є букви, які ще не вивчали;
  • с. 51, завдання 2 – за малюнками, важко виконати завдання;
  • с. 76 – слово «велик».

Вчителі «пілотних класів» Солонянської середньої загальноосвітньої школи № 1 Дніпропетровської області: Олех Любов Іванівна,  Бугрієнко Валентина Іванівна