Т. В. Коршевнюк

Підручник «БІОЛОГІЯ» для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Біологія 9 клас

Автор

Коршевнюк  Тетяна Валеріївна – старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України.

download8 – 9 Розділ

 Підручник пропонує учням, учителям і батькам новаторський підхід до викладання біології в загальноосвітній школі, що поєднує традиції класичної природознавчої освіти та виклики сьогодення. Структура і зміст цього компетентнісно орієнтованого під ручника забезпечують формування в учнів базових знань з біології людини, набуття вмінь використовувати знання на практиці для ведення здорового способу життя.