Л. В. Йолкіна

Навчальний посібник «УЧИМОСЯ ПИСАТИ ЕСЕ»  для учнів 3 – 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів

untitled

Посібник призначений для роботи з учнями 3, 4 класів і передбачає виконання завдань з підготовки до усного складання й написання есе, що є нововведенням до оновленої програми з української мови, затвердженої МОН України в 2016 році.

Есе – невеликий за обсягом твір, що має довільну побудову, у якому автор висловлює власні думки та враження з конкретного приводу чи питання щодо конкретного явища чи предмета. Есе не претендує на вичерпну відповідь чи категоричну позицію відносно предмета висловлювання.

У виданні використано міжпредметні зв’язки, оскільки есе передбачає вироблення вміння учня висловлювати свої емоції й реалізувати знання в різних галузях.

Робота над однією темою може провадитись і на одному уроці, і на кількох поспіль. У посібнику відсутнє чітке розмежування тем за класами, оскільки це залежить від рівня підготовки учнів до такого виду робіт.

Варто націлити вчителя на використання групових, парних форм роботи, а також частіше ставити запитання «Чиє висловлювання вам більше сподобалося, чому?».

У тебе одразу може виникнути кілька запитань: що таке есе й навіщо його слід уміти писати? Усе дуже просто!

Есе – невеликий за обсягом твір, що має довільну побудову, у якому автор висловлює власні думки та враження з конкретного приводу чи питання щодо конкретного явища чи предмета. Есе не претендує на вичерпну відповідь чи категоричну позицію відносно предмета висловлювання.

Навчившись писати есе, ти зможеш правильно і яскраво висловлювати свою думку, легко й цікаво говорити як про речі наукові, так і про життєві проблеми. Ти зможеш просто, доступно й упевнено розкривати іншим свою позицію, розповідати про те, що тебе вразило. І це тобі обов’язково згодиться в житті.

loadЗавантажити презентацію Семінар. Вивчення Есе