О. Г. Ярошенко

Зошит для контрольних і практичних робіт із Хімії для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

«Зошит для контрольних і практичних робіт із хімії» містить чотири контрольні та дві практичні роботи. Завдання контрольних робіт запропоновано в чотирьох рівноцінних варіантах.

У контрольних роботах використано:

  • завдання з вибором однієї правильної відповіді;
  • завдання на встановлення відповідності (логічні пари);
  • завдання на встановлення правильної послідовності;
  • завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Саме такі типи завдань пропонуються в зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО). Тож ви зможете заздалегідь готуватися до участі в ньому.

Після контрольних робіт у зошиті вміщено завдання до двох практичних робіт, а також таблиці для запису ходу виконання дослідів, результатів спостережень, пояснень і висновків.

Зміст завдань цього зошита повністю відповідає навчальній програмі з хімії для 8 класу. Тому ви зможете використати його для перевірки своїх навчальних досягнень і виконання практичних робіт незалежно від того, за підручником яких авторів ви опановуєте хімію.

Автори пропонують також тематичний план, який визначає не тільки порядок вивчення тем у межах кожного розділу, визначеного Програмою з геометрії, а й місце кожної перевірної роботи.

Даний посібник є зручним у використанні і дасть змогу вчителеві перевірити рівень засвоєння учнями матеріалу однієї теми або логічно завершеної частини змісту навчання.