О. Г. Ярошенко

Робочий зошит із Хімії для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Зошит із хімії допоможе учням підготуватися до всіх занять із хімії. У будь­який час вони зможуть ознайомитись із темами занять, дізнатись, коли будуть проводитись контрольні та практичні робити і завчасно підготуватися до них. Також у зошиті буде зручно робити записи під час пояснення вчителем нового матеріалу (для цього є рубрика «Ваш конспект»).

Для навчального спілкування у малих групах й оформлення одержаних результатів до зошита включена рубрика «Попрацюйте групами». У рубриці «Хімія — це життя: сторінка природодослідника» відведено місце для запису результатів лабораторних дослідів, що виконані на уроці, а також завдань домашніх експериментів.

До рубрики «Знаємо, розуміємо» вміщені запитання й завдання, що актуалізують основний навчальний матеріал за темою заняття, виконувати їх учні будуть, здебільшого, усно. Різнопланові за змістом завдання рубрики «Застосовуємо» відповідають державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з хімії, їх слід виконувати письмово.

До кожної з чотирьох навчальних тем включені по кілька робочих семінарів (усього 10). Кожен семінар складається з трьох частин. У першій і другій частинах учні попрацюють групами, а третя містить диференційовані завдання для проведення письмової перевірки індивідуальних навчальних досягнень. Кожному учню, на основі самооцінки, потрібно обрати й виконати посильний варіант.

Зошит розроблено у повній відповідності зі змістом навчальної програми з хімії для учнів основної школи, тож його можна використовувати незалежно від того, за підручником яких авторів ви навчаєтесь.