К. І. Пономарьова

Посібник з української мови “Я дружу зі словом” для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів

untitled

Посібник призначений для вивчення української мови в 2 класі. Уміщений у ньому дидактичний матеріал призначений для розвитку діалогічного і монологічного, усного та писемного мовлення учнів, формування умінь сприймати й розуміти тексти різних типів і стилів, шукати інформацію в різних джерелах, досліджувати мовні одиниці і явища, аналізувати доступні медіатексти, створювати власні зв’язні висловлення і прості медіапродукти.

У посібнику реалізується принцип навчання через ігрову діяльність, компетентнісний підхід, забезпечується формування уміння вчитися, здійснення рефлексії.

Перший семестр

downloadВерсія для ознайомлення Частина 1

Календарне планування уроків української мови в 2 класі за комплектом “Я дружу зі словом” Частина 1

Завантажити

Календарне планування уроків української мови в 2 класі за комплектом “Я дружу зі словом” Частина 2

Завантажити