Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін
Підручник «ФІЗИКА» для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики

fizika8

download Версію для ознайомлення

Вивчати фізику легко та вдумливо, з користю й із задоволенням вам допоможе підручник «ФІЗИКА» для 8 класу.

  • Підручник пропонує учням, учителям і батькам новаторський підхід до викладання фізики в загальноосвітній школі, що поєднує традиції класичної фізичної освіти та виклики сьогодення.
  • Структура і зміст цього компетентнісно орієнтованого підручника забезпечують формування в учнів базових фізичних знань про явища природи, засвоєння основних понять, термінів, законів фізики та алгоритмічних прийомів розв’язування фізичних задач, набуття експериментальних умінь й дослідницьких навичок, а також формування уявлень про фізичну картину світу.
  • Цей підручник спрямований на реалізацію основної мети навчання фізики — розвитку особистості, становленні її наукового світогляду й відповідного стилю мислення, формування предметної, науково-природничої (як галузевої) та ключових компетентностей учнів засобами фізики як навчального предмета.
  • Сучасне художнє оформлення підручника сприяє розвитку візуального інтелекту підлітків, переконує в гармонії навколишнього світу, вчить мислити образно й нестандартно.