К. І. Бикова, Л. В. Давидюк, О. Ф. Рачко
Підручник «РОСІЙСЬКА МОВА» для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

russian8_2

download Версію для ознайомлення

Стати успішною та креативною особистістю, яка вміє вільно висловлювати свої думки, самостійно мислити, приймати рішення,
а також може 
із задоволенням порозумітися з навколишнім світом, допоможе новий,
компетентнісно зорієнтований підручник «РОСІЙСЬКА МОВА».

  • Підручник пропонує учням, учителям, батькам новаторський підхід до викладання російської мови, що поєднує традиції класичної філологічної освіти з викликами сьогодення.
  • Головне завдання підручника, що продовжує і розвиває авторську концепцію, — виховати освіченого й інтелігентного, толерантного та полікультурного громадянина України, який уміє спілкуватися, розуміти інших, поважати себе та інших, а також готовий діяти та бути щасливим й успішним у дорослому житті.
  • Підручник відповідає чинній програмі, а також новим підходам до вивчення предмета: особистісно зорієнтованому, компетентнісному та діяльнісному. У ньому автори науково точно, глибоко, але водночас дохідливо та зрозуміло, з повагою до учня та вчителя, компонують теоретичний програмовий матеріал, що охоплює мовні та мовленнєві теми, з розширенням знань, розвитком навичок, необхідних у щоденній практичній діяльності.
  • Методичний і дидактичний матеріал відповідає вимогам вивчення російської мови в сучасних умовах. Система завдань і вправ забезпечує вміння аналізувати й робити висновки, приймати самостійні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях.
  • Особливої уваги заслуговують тексти та завдання до них, що формують і розвивають моральні якості особистості за рахунок конкретно-історичних та загальнолюдських компонентів, що відображають нерозривний зв’язок своєї рідної культури із загальнолюдською культурою.
  • Художнє оформлення навчальної книжки сприяє розвитку інтелекту підлітка, вчить образно та нестандартно мислити, формує естетичні смаки.