Оксана Данилевська
Підручник «УКРАЇНСЬКА МОВА» для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

urk_mova

download Версія для ознайомлення

Стати успішною та креативною особистістю, яка вміє вільно висловлювати свої думки, самостійно мислити, приймати рішення,
а також може 
із задоволенням порозумітися з навколишнім світом, допоможе новий,
компетентнісно зорієнтований підручник «УКРАЇНСЬКА МОВА».

  • Текст підручника поділений на уроки відповідно до календарного планування: на кожний урок чітко визначено обсяг навчального матеріалу, навчальні цілі (їх сформульовано як питання уроку) та вправи, за допомогою яких можна досягти запланованого (навчальні цілі співвідносні з державними вимогами до результатів навчання).
  • Завдання та вправи мають не тільки тренувальне значення, а й пояснювальне та розвивальне. Саме тому їх супроводжують запитання на кшталт Чому? Навіщо? Що означає? Як пояснити?
  • Уроки розвитку мовлення пов’язані з викладом власне мовного матеріалу й відповідають навчальній програмі, їх розподілено в змісті підручника посеред звичайних уроків, при цьому враховано традиційний підхід учителів до планування таких занять.
  • Кожний урок пропонуємо розпочинати мовною грою, яка актуалізує досвід учнів, пробуджує пізнавальний інтерес, стимулює мислення, спонукає помітити мовне явище в умовах буденного використання мови.
  • Зі сторінок підручника учні матимуть змогу довідатися чимало цікавих фактів про мову та про історію її дослідження. Тут вони знайдуть міркування вчених, які досліджували мову колись і досліджують сьогодні, що істотно розширить їхні уявлення про лінгвістику як галузь пізнання.
  • Підручник має чітку, методично продуману та цілісну структуру кожного уроку.
  • Удосконалювати мовні навички пропонуємо на текстах і українських письменників, і зарубіжних, до перекладу творів яких долучались Іван Франко, Леся Українка, Пантелеймон Куліш, Михайло Старицький, Максим Рильський, Микола Лукаш та багато інших майстрів, які прагнули розмаїтий дивовижний світ утілити в українському слові.
  • Оскільки підручник побудовано так, щоб учні могли навчатися самотужки, він містить виокремлені домашні завдання, які складаються з двох вправ — тієї, що стосується матеріалів уроку, та правописної. Запропоновано в підручнику й узагальнювальні завдання, що допоможуть самостійно підготуватися до тематичних контрольних робіт.