і навчально-методичний комплект

Катерина Пономарьова описує організацію занять за навчально-методичним комплектом з навчання грамоти.

Вивчення української мови в початковій школі розпочинається в 1 класі з навчання грамоти, метою якого є формування в учнів навичок читання і письма, розвиток усного мовлення, пізнавальних здібностей, інтересу до навчальної діяльності, збагачення життєвого досвіду дітей.

За традиційною методикою процес навчання грамоти поділяється на три періоди: добукварний, букварний і післябукварний.

Найважливішими навчально-виховними завданнями добукварного періоду є: адаптація дітей до шкільного середовища, класного колективу, ознайомлення з правилами поведінки в школі; забезпечення мотивації до навчальної діяльності; формування загальнонавчальних умінь і навичок; розвиток усного мовлення; пропедевтика елементарних мовних знань; розвиток фонетичного слуху; підготовка до письма.

Основне завдання букварного періоду полягає у формуванні ...

 

Завантажте повний текст статті для читання.