Концепцію та модель складових компетентного випускника-читача. Типолоічна класифікація літературного заняття.

Автор проаналізував джерела (нормативні й наукові) щодо становлення і розвитку компетентнісного підходу в Україні. Розроблено концепцію та модель складових компетентного випускника-читача відповідно до ідей Нової української школи, Державного стандарту базової середньої освіти та Модельних програм освітньої мовно-літературної галузі.

Подано типологічну класифікацію літературного заняття, яка узгоджується з компетентнісною, діяльнісною та особистісно зорієнтованою стратегіями.

Навчально-методичний посібник є логічним продовженням серії видань «Формуємо компетентного читача Нової української школи». Розрахована на методистів, учителів літератури, студентів філологічних факультетів.

Читати працю Василя Шуляра.