Методичні стратегії і тактики валеологізації літературного заняття узгоджені як з імперативами НУШ, так і з класичними напрацюваннями педагогів (В. Сухомлинський, Я. Чепіга).

Практико орієнтована монографія пропонує філософсько-освітні та психолого-педагогічні основи валеологізації літературного заняття, особливості конструювання моделей занять із використанням технологій візуалізації, музикотерапії, педагогічної рефлексії. Автор Василь Шуляр представляє власні матеріали та узагальнений досвід учителів-словесників України із застосування засобів, прийомів, вправ валеологізації мовно-літературної освіти взагалі та літературних занять зокрема. Матеріали монографії увідповіднено як до традиційних змістових лінії літературної освіти, так й ідей Нової української школи, Державного стандарту загальної середньої освіти, низки модельних програм, схвалених Міністерством освіти і науки України.

Видання призначено для методистів, учителів літератури, майбутніх філологів.

Читати працю Василя Шуляра.