Чому варто знати нову редакцію правопису вчителеві будь-якої дисципліни, як пояснювати зміни учням — розповідає Оксана Данилевська, авторка курсу «Новації в українському правописі», старша наукова співробітниця Інституту української мови НАН України, кандидатка філологічних наук та авторка підручників і посібників з української мови.

Нова редакція Українського правопису спричинила багато галасу. Серед освітянської спільноти зокрема. Складним питанням досі залишається практика впровадження нового правопису в школі. Для вчителів усе так само нове, які для решти громадян України. Утім, на вчительсько-викладацькому складі вагома відповідальність — пояснити, донести до сприйняття учнівства, нового покоління, зміни та новації.

Допомогти швидко реагувати на виклики мовної дійсності зголосилася Оксана Данилевська. Авторка підручників та посібників з української мови 17 серпня провела оглядовий онлайн-семінар, який мав на меті ознайомити із новаціями в Українському правописі редакції 2019 року. Ще один семінар з теми «Чому в класі недоречно проводити конкурс на "Топ-10"?» відбувся 18 серпня. А щодо правописних змін, що заторкують синтаксичний рівень мови, Оксана Миколаївна розповість 21 серпня о 15:00.

У невеличкому інтерв’ю Оксана Данилевська поділилися з нами кількома важливими міркуваннями:

  • Чому виникла ідея створити онлайн-курс «Новації в українському правописі»?

Ідея створення курсу «Новації в українському правописі» зумовлена тією роллю, яку відіграє мова в системі освіти. По-перше, мова створює освітнє середовище, по-друге, слугує інструментом освітнього впливу. Ті зміни, які передбачено в новій редакції Українського правопису, безумовно, мають бути осмислені усіма, хто долучений до освітнього процесу — особливо це стосується вчителів початкової школи, фахівців «немовних» дисциплін. Бо якщо для вчителя-мовника передбачені правописні зміни є елементом фаху, то для інших — радше виконують роль «об’єктивної реальності», яку треба враховувати задля адекватності освітнього впливу. 

"Немає нічого гіршого, ніж ситуація, коли на уроках мови учні опановують одні правила, а на інших уроках стикаються з реальною мовною практикою, яка ці правила нехтує чи заперечує.

Система мовної освіти для педагогічних працівників, на жаль, не має змоги швидко реагувати на подібні виклики... Тож у реальному житті фахівці-немовники здебільшого «відстають» своєю мовною компетенцією від викликів часу. Отже, ідея створення курсу зумовлена потребою швидко реагувати на реальну мовну дійсність, у якій розгортається освітній процес.

  • Чи потрібен такий майстер-клас, скажімо, вчителеві фізкультури або вчительці математики?

Запропонований курс передбачає заняття для найширшого кола педагогічних працівників (узагальнювальний онлайн-семінар з лекцією та практичним заняттям), цикл занять передбачено для вчителів початкових класів та вчителів-мовників, де теми розподілено відповідно до розділів навчальної програми з мови. 

"Мовна компетенція формується не лише на уроках української мови, вільне володіння українською  — наскрізна компетенція, тому її формування відбувається на всіх шкільних предметах без винятку. Тому запропонована тематика однозначно актуальна для вчителів фізкультури та математики, фізики та мистецтва.

  • Як пояснити учням зміни правопису? Адже новий правопис — це не проста зміна правил, вона має патріотичне та історичне підґрунтя.

Давня проблема української мовної освіти — слабкість соціолінгвістичного складника. За чинними програмами не передбачено або вкрай формалізовано розгляд питань, пов’язаних із функціонуванням мови в суспільстві. Звідси — нерозуміння учнями (та й учителями) таких питань як «рідна мова», «державна мова», «мовні права»... Питання правопису в українській традиції розглядають поза соціальним контекстом, тож здебільшого учні не знають ні про варіантність правописних норм, ні про їх змінюваність, ні про історичну зумовленість... Власне, пропонований курс має на меті ознайомити вчителів з прийомами опрацювання правописних новацій на уроках і в щоденній мовній практиці в умовах школи.

  • Зважаючи на те, що в ЗНО впродовж найближчих 5 років не перевірятимуть нові норми, доречно їх перевіряти в посібниках з підготовки до ЗНО? На вашу думку.

Нова редакція українського правопису — реальність. Те, що нові норми поки що не перевірятимуть під час ЗНО — це спосіб упровадження змін у мовну практику, який стосується дуже вузької ніші побутування мови. Сьогоднішні школярі житимуть в умовах застосування нової редакції правопису — незважаючи на те, складатимуть вони ЗНО цього року чи за 5 років; в когось, можливо, взагалі іншої систематичної освіти, крім шкільної, не буде, тому безвідповідально не ознайомити їх із тими правилами, які будуть чинними впродовж їхнього подальшого життя.Знайомити з новими правописними нормами потрібно всіх — не чекаючи, коли нові норми потраплять до тестів ЗНО.

0099 Ukr mova 8kl Danylevska            0053 Ukr mova 9kl Danylevska

Цікаво, що пані Оксана — авторка підручників з української мови для 8 класу і 9 класу, зошита для тематичного контролю (у форматі ЗНО) для 9 класу. Видавництво «Оріон» видало їх у 2016 і 2017 роках. Тож сьогодні учні та вчителі можуть натрапити в цих виданнях на «проект» або слова з «пів-». На запитання, як би вона звернула увагу учнів на нововведення, можливо, запропонувала б гру на уважність чи сказали б про зміни в написанні на початку уроку, — Оксана Миколаївна відповіла так:

  • Безперечно, я акцентувала б увагу учнів на правописних змінах. Найгірший варіант пояснення: кваліфікація попередньої правописної норми як помилки. Цього не можна допускати! Я б поговорила з дітьми про те, що мовна система, якій властива стабільність і стійкість, є живим організмом, вона зазнає впливу суспільства, і тому правописні зміни — річ, що трапляється досить часто. Розказала б про правописні реформи попередніх часів, поговорила б про зміни правопису та гендерні новації в інших мовах.

    Ігри на застосування нових правил, напевно, передчасні, бо вчитель має орієнтуватися все-таки на вимоги чинної програми. Хоч правописні навички і мають бути доведені до автоматизму, у випадку з новою редакцією правопису і її впровадженням у життя маємо ситуацію, яка доводить, що основний результат освіти — розуміння...

Охочим відвідати семінар 21 серпня із теми «Правописні зміни, що заторкують синтаксичний рівень мови», радимо зареєструватися: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf10USNZ8dU15vcvrx68_t_aWYV7GmtxDusxHMYllD0iH5s2g/viewform