А чи знали ви, що атласи з георгафії видавництва «Оріон» ...

  • візуалізують всю інформацію якомога зрозуміліше та чіткіше для засвоєння навчального матеріалу;
  • мають пояснення більшості важливих процесів та явищ, що відбуваються на нашій планеті, що вивчаються географією та похідними географічними науками;
  • створені за допомогою ГІС-технологій з використанням цифрових карт;
  • в математичних картах є тіньова пластика рельєфу, що дає змогу, по-перше, уявити об’ємну картину фізичної поверхні материків та дна океанів, простежити зв’язок поміж формами рельєфу і тектонічними структурами, залежністю клімату від підстильної поверхні, природних зон від рельєфу місцевості;
  • представлено для 6—11 класів;

  

   

  • створені згідно з навчальними програмами;
  • мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України та санітарний висновок Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
  • мають карти України та Землі, тематичні карти, схеми, портрети мандрівників та позапрограмний матеріал, який тільки зацікавить учнів до нових знань;
  • дають змогу виконувати практичні та проєктні роботи, заплановані шкільною програмою, та готуватися до складання іспитів.

Крім того, карти, що подані у атласах, допоможуть у засвоєнні пройденого матеріалу з підручнику.

 

 

сторінки з атласу «Геогрфія. Загальна географія 6 клас»  https://www.orioncentr.com.ua/mahazyn/geography-zahalna-geographija-6-klas-atlas

 

Ознайомитися з картами та придбати їх можна в інтернет-магазині видавництва https://www.orioncentr.com.ua/mahazyn/atlasy-i-karty