Атласи з історії видавництва «Оріон»...

🔹 представлено для 5—11 класів;

🔸 є інтегрованими для 6—11 класів, можна використовувати як на уроках з курсу «Всесвітньої історії», так і на уроках «Історії України»;

🔹 є простими для сприйняття, умовні знаки переважно асоціативні;

🔸 мають гарний візуальний культурний контекст: його проілюстровано фотографіями та малюнками визначних діячів науки та культури відповідного історичного періоду, схемами битв, світлинами архітектурних пам’яток тощо;

🔹 суттєво розвантажені, подано тільки ті карти, що ілюструють головні теми навчальних курсів;

🔸 є комплексними! Будь-який історичний час для кожної теми показаний на карті з усіх його боків:

 • культові постаті, 
 • зміни кордонів і меж, 
 • завоювання територій, 
 • залежні території, 
 • міста, 
 • сільськогосподарські культури, 
 • корисні копалини, 
 • війни та битви, 
 • культура та просвітництво тощо;

🔸 упорядковані відповідно до «Таблиці для синхронізації курсів історії України та всесвітньої історії»;

🔹 створено за оновленими навчальними програмами, побудованих на компетентнісній основі, для закладів загальної середньої освіти;

🔸 виконані з дотриманням необхідних змістовних і технічних вимог, тематично поєднані між собою та взаємно узгоджені.

🔹 А вкладка в атласі з контурними картами дасть змогу: 

 • виконати практичні роботи, передбачені програмою; 
 • розмістити події на шкалі часу;
 • визначити просторове розташування історико-географічного регіону;
 • позначити та надписати на контурній карті вказані учителем історико-географічні регіони, територію рідного краю тощо.

 

Ознайомитися з картами та придбати їх можна в інтернет-магазині видавництва https://www.orioncentr.com.ua/mahazyn/search/result?char13%5B%5D=24&char3%5B%5D=87&char3%5B%5D=107&extended=1&category_id=3&moduleId=97&Itemid=150