Молодець, добре, чудово та достатній рівень...

Влітку Міністерство освіти і науки України затвердило оновлені методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1—4 класів ЗЗСО. Але як розібратися в усіх документах?

 Отож, що потрібно брати до уваги під час оцінювання учнів НУШ 1—4 класів:

🔹 У 1—4 класах оцінювання відбувається вербально.

Використовуємо слова та фрази:

 • прекрасно;
 • чудово;
 • оригінально;
 • дивовижно;
 • відмінна робота;
 • відшукай помилку;
 • уважно перевір це завдання тощо.

А також для висловлення підтримки вчителем використовуємо:

 • дякую за відповідальне ставлення до роботи;
 • в тебе є прогрес;
 • набагато краще;
 • так тримати;
 • ти швидко вчишся тощо.

🔸 Оцінюємо за рівнями:

 • початковий рівень (позначаємо літерою П),
 • середній рівень (С),
 • достатній рівень (Д),
 • високий рівень (В).

🔹 Рівневий чи вербальний підхід оцінювання обираємо в 3—4 класах.

🔸 Вербальну та рівневу оцінки виражаємо і усно, і письмово.

🔹 Не замінюємо оцінки іншими зовнішніми атрибутами (зірочками, квіточками, прапорцями тощо).

🔸 Оцінюємо результати навчання: знання, уміння, навички, способи мислення тощо.

🔹 Розділяємо формувальне оцінювання (відстеження особистісного розвитку учнів) та підсумкове.

Як організувати формувальне оцінювання?

 1. Формулюємо об'єктивні та зрозумілі для учнів навчальні цілі.
 2. Визначаємо разом учнями критерії оцінювання.
 3. Формуємо суб'єктну позицію учнів у процесі оцінювання.
 4. Створюємо умови для формуваня уміння учнів аналізувати власну навчальну діяльність (рефлексія).
 5. Корегуємо спільно з учнями підходи до навчання з урахуванням результатів оцінювання.
 6. Результати формувального оцінювання виражаємо вербальною оцінкою.

Основою для підсумкового оцінювання є результатів навчання за рік можуть бути:

 • результати виконання діагностувальних робіт;
 • записи оцінювальних суджень про результати навчання, зафіксовані на носіях зворотного зв'язку з батьками;
 • спостереження вчителя у процесі формувального оцінювання.

🔸  Всі досягнення учня / учениці заповнюємо в документі «Свідоцтво навчальних досягнень» двічі за навчальний рік: https://mon.gov.ua/.../zagalna.../Svidotstvo_A5_PRESS

А які ще критерії потрібно зауважувати під час оцінювання?

Читайте більше тут:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti