З 22 грудня 2021 року по 17 січня 2022 року вибір підручників вчителями та педагогічними колективами!

Читайте інтерв'ю з авторкою підручника «Зарубіжна література» для 9 класу Оленою Ісаєвою.

Переглядайте презентацію повторного, оновленого, видання підручника «Зарубіжна література» для 9 класу на сайті УОВЦ «Оріон».

А також розмова про багатовимірний підручник 5 класу вас чекає вже незабаром!

інтервю Ісаєва Монтажна область 1

Олена Ісаєва — доктор пед. наук, професор, завідуюча кафедри методики викладання світової літератури НПУ ім. М.П. Драгоманова.
 • На які концептуальні засади ви хотіли зосередити увагу в оновленому підручнику?

Головний дискурс підручника «Зарубіжна література. 9 клас» авторів Ісаєвої О.О., Клименко Ж.В., Мельник А.О., Бицько О.К.  скеровано на активне здобуття знань учнями, розвиток їх творчих здібностей,  формування інтересу до літератури, вміння використовувати здобуті знання в різних навчальних та життєвих ситуаціях.

Підручник реалізує читацькоцентричну парадигму навчання, в центрі якої навіть не художній текст, а сам читач, його рецепція художнього твору. Тому, створюючи  підручник, ми свідомо відмовилися від безпосереднього повчання, від  нав’язування певних  авторитетних позицій. Такий методичний підхід надає можливість  подати на розгляд учнів як  вже сталі літературознавчі оцінки, так і дискусійні думки відомих  письменників, критиків та літературознавців. Для нас було дуже важливо, щоб учні мали змогу вступати в чисельні діалоги та полілоги, робили свої висновки щодо сприйнятого матеріалу, вибудовували власну проекцію літературного тексту.   

Тобто ми поставили собі за мету підготувати підручник, який би забезпечував індивідуальну траєкторію літературної освіти кожному учню, розширював  культурний контекст сприйняття твору, сприяв формуванню сучасного читача, здатного  декодувати художній текст.  

333

 • Який підхід до рубрикації ви використали? Ви хотіли зацікавити учнів, по-новому систематизувати навчальні матеріали?

Методичний апарат підручника має чітку рубрикацію, що  забезпечує  диференційований підхід до навчання,  сприяє ефективній організації навчальної діяльності учнів з різними природними здібностями і майбутніми професійними уподобаннями.

До основних рубрик підручника належать «Читаємо, розмірковуємо, обговорюємо...», «Підсумовуємо вивчене», «Підсумовуємо вивчене у розділі».  

Прокоментуємо призначення і доцільність  додаткових рубрик підручника.

Так, у рубриці «Українські стежини світової літератури», підготовленої з великою любов’ю до нашої країни, представлена інформація  про долю перекладів художніх творів, що вивчаються українською мовою, про перебування письменників в Україні, про творчі взаємозв’язки зарубіжних і українських письменників, а також про особистостей, що популяризували світову літературу в Україні.

У рубриці «Мистецькі передзвони» представлені яскраві явища живопису, графіки, скульптури, музики, театрального мистецтва, кінематографу тощо, пов’язані з літературою.  Такий підхід значно розширює читацьке сприйняття  творів, сприяє  осмисленню фундаментальних цінностей культури,  залученню учнів до активної  роботи з навчальним матеріалом і спонукає  до власних суджень та  висновків.  При цьому широко залучаються знання із суміжних предметів, а значить  підвищується роль міжпредметної інтеграції.

Рубрика «Літературні нотатки подорожнього» розкриває  інформацію про пам’ятники і музеї письменникам.

У рубриці «Цитата для душі» представлені такі висловлювання письменника, твори якого вивчаються, що будуть значимі для школярів, цікаві їм, змусять про щось замислитися або вступити в дискусію.

У рубриці «Дізнаємося про видатну особистість» презентовано відомості про долі  митців, які змушують замислитися. Наприклад, про епатажного Огюста Родена або про феномен сучасної письменниці Бел Кауфман тощо. Широко представлена у цій рубриці інформація про перекладачів, а також про тих, хто стояв біля витоків цього курсу.   

Матеріали й інших рубрик «До таємниць мистецтва слова», «У творчій майстерні письменника», «Зі скарбниці літературно-критичної думки», «Читачу ХХІ століття» забезпечують  диференційований підхід до навчання,  сприяють ефективній організації навчальної діяльності учнів з різними природними здібностями і майбутніми професійними уподобаннями.

 • Чим оновлений підручник відмінний від попереднього?

Ми, автори і всі ті, хто працював над цим підручником, переконані, що сьогодні треба шукати нові сучасні підходи у навчанні, зокрема і  у підручникотворенні.  Це ми і спробували реалізувати.  Нашою метою було створити підручник, наповнений любов'ю до учня і креативом, який дарує нам сьогодні цифровий світ. Таку навчальну книгу, що містить нові погляди на уже відоме літературне явище, максимум цікавої, неординарної інформації, здатної відірвати погляди наших школярів від комп’ютерів і спрямувати їх на читання художніх творів. Для нас також були дуже важливі  повна відсутність перенасиченості інформації, важкого стилю, шаблонності і стереотипності у поданні інформації.  

Наш новий підручник оновлений, насамперед,  широкою візуалізацією навчального матеріалу. Ми виходили з того, що  сьогодні підручник має максимально враховувати інтереси і запити сучасних учнів,  представників покоління Z. І це не «спрощення»  навчального матеріалу, а  його «наближення» до сучасного учня-читача. Допомогти привернути до книги і читання сучасного учня, візуала за типом сприйняття, який сприймає світ за допомогою  картинок (зображень), на наш погляд, допоможе візуалізація навчального матеріалу. Тому у нашому підручнику основний навчальний матеріал ми візуалізуємо. Кроссенси, хмаринки слів, інформаційні плакати і схеми – все це рясно представлено на сторінках підручника.

Screenshot 1Screenshot 1Screenshot 4Screenshot 5

 • Які переваги підручника ви виокремлюєте для себе?
 • підручник враховує сучасні запити учня-візуала за типом сприйняття, представника цифрової епохи;
 • «відкритість», відсутність безпосереднього повчання, відмова від нав’язування певних  авторитетних позицій характеризують дане навчальне видання;
 • програмовий матеріал в підручнику представлено в широкому культурному контексті: живопис, графіка, скульптура, музика, театральне мистецтво, кінематограф і, власне, література репрезентовані як цілісний пласт культури певної епохи;
 • підручник не подає готових висновків щодо програмових творів, а спонукає до самостійної роботи учнів над ними, виявленню власної інтерпретації прочитаного. Такий підхід сприяє залученню учнів до активної роботи з навчальним матеріалом і спонукає  до власних суджень та  висновків

Окреме місце в підручнику відводиться україноцентричному підходу у навчанні. Український контекст вивчення зарубіжної літератури (висловлювання українських дослідників і діячів культури, відомості про пам'ятні місця України, пов'язані з зарубіжною літературою, ілюстрації українських художників, матеріали про українських перекладачів тощо) допомагає наблизизити у свідомості учнів факти і явища іншої культури, які презентуються на уроках зарубіжної літератури. Особливу увагу приділено виявленню міжлітературних зв’язків української та інших національних літератур. Отже, матеріали підручника спрямовані, з одного боку,  на виявлення самоіндентичності    українського учня-читача, а, з іншого боку,  розраховані на відчуття полікультурності юної особистості. 

 • Кілька порад для вчителів. Скажіть, як із найбільшою користю використати підручник?
 • Порада 1. Все робити з ЛЮБОВ’Ю.

Коли ми працювали над підручником,  наші серця переповнювали любов до літератури  та читання, а значить у нашому розумінні — любов до світу і життя. 

Ми створювали підручник, насамперед,  з почуттям великої любові до нашого читача — сучасного учня,  що, як і ми з вами, живе в цьому бурхливому стрімкому світі. І хоча ми, можливо,  не завжди його розуміємо, і часто не в захопленні від тих пріоритетів, які сьогодні обирають наші учні, але вони все одно шукають відповіді на ті вічні питання, що завжди хвилюють молоду людину. 

Готуючи цей підручник, нас надихало почуття любові до тих, хто стояв біля витоків цього унікального і (без перебільшення!) стратегічно важливого шкільного курсу в Україні. А це, насамперед, такі вітчизняні вчені, як Кіра Олександрівна Шахова, Дмитро Валентинович Затонський, Тамара Наумівна Денисова, Дмитро Сергійович Наливайко. На сторінках нашого підручника ми не тільки представляємо їх наукові погляди на те чи інше літературне явище, а й намагаємося  учням коротко розказати про цих ОСОБИСТОСТЕЙ нашої держави. 

 Зі сторінок підручника з почуттям великої любові і вдячності ми звертаємося до тих учителів  зарубіжної літератури, які сьогодні, не зважаючи на всі соціальні і економічні перепони, залишилися у школі і продовжують кожного дня, попри всі свої особистісні проблеми, «сіяти розумне  і вічне».

Ми  готували цей підручник з почуттям великої любові до нашої Богом даної нам України, і ВІРОЮ, що всі ми разом обов’язково зможемо побудувати ту країну, про яку мріємо, заради якої люди вийшли на майдани, заради якої сьогодні віддають своє життя.

Ми переконані, що тільки це велике почуття — почуття Любові — може врятувати людину в цьому світі, і саме заради цього відчуття ми і відкриваємо літературні твори. Сподіваємося, що ці наші почуття ви відчуєте зі сторінок нашого підручника.

 • Порада 2. Поважати право учня на свою думку про прочитане.

Готуючи наш підручник, ми виходили з того, що сьогодні   в його основу мають бути  покладені не загально прийняте тлумачення того чи іншого твору  в літературній критиці, а різні варіанти його  сучасного потрактування, які дали б учню можливість осмислити учню свої особистісні переживання від прочитаного, індивідуально сприйняти художній твір, сформувати свої  власні думки щодо витвору мистецтва.

Для нас як авторів важливо було розробити такий підручник, який би розкривав сучасному школяру, людині цифрової епохи, мотивацію спілкування з художнім твором. Нашим завданням було  показати, що нам всім, не залежно від того, чим ми займаємося професійно, потрібно вміти розуміти себе  і світ навколо себе, навчитися бачити, слухати і чути, зіставляти і узагальнювати, висловлювати свої  враження, знаходити рішення і, врешті-решт, відчувати і насолоджуватися. І саме тому нам і потрібна художня література. Тому на сторінках нашого підручника ми намагалися розкрити своєрідність художнього світу письменника, показати твір як «незавершену завершеність», дати поштовх  для самостійних роздумів, навчити  перекладати прочитане  мовою власних вражень і понять.

Отже, у нашому підручнику відсутні готові відповіді на основні питання, регламентовані навчальною програмою. Замість прямого повчання, нав’язування окремої монологічної авторитетної точки зору на літературний текст ми вважали за потрібне  показати різні погляди відносно літературного явища, яке вивчається, що, в свою чергу, дозволить школярам вибудувати власну систему відношень до прочитаного.    

Звертаючись до   читачів цього підручника, у Вступі  ми   звернули увагу, що читання справжніх творів мистецтва ошляхетнює нас, привносить у наші душі й серця ВІРУ в ДОБРО і СВІТЛО, МИР і СПРАВЕДЛИВІСТЬ, тобто те, чого так бракує кожному з нас у цей такий складний, буремний час.

Працюючи над підручником, продумуючи будь-який його елемент (чи статтю про письменника, чи ілюстрацію тощо) для нас важливо було увиразнити думку американського письменника і просвітителя Фредерика Дугласа про те, що «одного разу навчившись читати, ти назавжди стаєш вільним», що читання невипадково завжди було і залишається засобом боротьби проти тоталітаризму, адже воно  вчить людину критично сприймати і не погоджуватися, а значить змінювати цей світ на краще.

 • Порада 3. Ваші учні мають розпорошені знання? Важко поєднують між собою різні факти і явища?

У нашому підручнику все найголовніше ми увиразнюємо за допомогою різноманітної інфографіки (графічного способу подачі інформації), що сьогодні набуває особливої популярності у навчальному процесі. Тому на сторінках нашого підручника ви побачите чисельні інформаційні плакати і схеми, які відображають певні словесні та/чи візуальні образи, зв’язки між ними з метою схематації навчального матеріалу, його систематизації і запам’ятовування.

 • Порада 4. Ваші учні не вміють виокремити головне від другорядного?

На сторінках нашого підручника цю проблему ми вирішуємо за допомогою хмар тегів (ключових слів). Це  таке візуальне подання ключових слів, що дозволяє увиразнюємо головне у навчальному матеріалі. Зазвичай такі хмари слів  з метою швидкого пошуку необхідної інформації використовуються на веб-сайтах  через виокремлення найвживаніших у цьому ресурсі слів. Важливість кожного ключового слова позначається розміром шрифту або кольором.

Тому найважливішу інформацію ми  подаємо у таких хмарах слів, за якими можна скласти розгорнуту усну оповідь на тему,  згадати або  повторити  ключові  слова теми, що вивчаєтся.

 • Порада 5. Ваші учні важко співвідносять між собою різні факти і явища?

Цю ваду сучасних учнів-центеніалів ми пропонуємо спробувати подолати в ігровій формі за допомогою кроссенсів. Це слово англійського походження, значення якого легко пояснити, виходячи з відомого поняття «кросворд»: крос (англ. cross) — перехрестя, ворд (англ. word) — слово; за аналогією «кроссенс» від слів крос (англ. cross — перехрестя), сенс (англ. sens — смисл) — це перехрестя смислів. Він був придуманий у 2002 році педагогом, письменником і математиком Сергієм Федіним та філософом і художником Володимиром Бусленком. Таким  чином, кроссенс  — це візуальний асоціативний ланцюжок, який складається з 9 зображень, кожен з яких пов’язаний з попереднім і наступним зображенням, що в результаті з різних сторін розкриває певне поняття,  явище або факт.  

У нашому підручнику ми пропонуємо учням як розроблені нами  кроссенси, так і завдання на створення власних кроссенсів на певну тему.  

Освітлюємо й освічуємося разом!