Керівництво для вчителів

Компетентнісним керунком в освіті вже не здивуєш українських вчителів. Та попри підтримку державних інституцій, експертних кіл, упровадження його в педагогічну практику відбувається повільно. Однією з причин називають брак механізмів формування компетентностей та їх вимірювання в навчальному процесі.

Оцінити рівень сформованості компетентностей складно. Адже за своєю сутністю компетентність учні виявляють як діяльність, а не як інформацію про неї. Ситуативність, інтегрованість і життєвість компетентностей вимагають спеціального інструментарію для їх вимірювання. Завдяки прогресивним авторам та підтримці Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України УОВЦ «Оріон» видало серію навчальних посібників «Перевірка навчальних компетентностей».

0168 Algebra PPK 8kl  biology PPK 7  zarub.lit 6 PPK  0090 PPK Ukr lit 5kl

Серія пропонує посібники практико-орієнотованих завдань. Завдання наводяться під парасолькою вивчення окремої теми або логічно завершеної її частини. До серії входять посібники з таких предметів:

Щоб уникнути непорозумінь та спростити роботу вчителів, надаємо відповіді на найпоширеніші запитання.

Чому для перевірки здобутих компетентностей потрібні окремі посібники? Чому звичайні перевірні роботи не можуть із цим впоратися?

— Компетентність передбачає, що учні готові застосовувати знання та навички для успішної діяльності за певних обставин (виконання професійних завдань, у соціальних відносинах тощо). Тож завдання для їх вимірювання зорієнтовані на сюжети, що мають реальний (життєвий) зміст. 

Натомість перевірні роботи старих зразків зосереджені на тому, щоб оцінити кількість набутих знань та їхню якість, але не рівень застосування на практиці.

Яка актуальність посібників для перевірки предметних компетентностей?

— У період після дистанційного навчання це найкращий спосіб провести комплексне повторення та виміряти дієвість сформованих навичок.

Перед тим, щоб перевіряти сформованість компетентнісних результатів, потрібно навчити дітей їх формувати. Яким чином?

— З цією метою ми пропонуємо серію посібників із формування предметних компетентностей.

0089 FPK Ukr lit 5kl   0159 Matematyka FPK 5kl   0161 Informatika 5kl   Informatyka PPK 6   0165 FPK Algebra 7kl   Informatyka PPK 7

З якою метою обрано формат діагностувальних контрольних робіт?

— Діагностувальні роботи допомагають регулярно з’ясовувати, з якими труднощами стикаються учні під час опанування нових знань та які помилки допускаються в розрізі «знання—компетентності».

Чому автори надають перевагу тестовим формам роботи?

— Тестові завдання дають змогу відстежити окремі елементи знання або стадії виконання дій. Такі тести оприявнюють причини помилок школярів.

Чи можна за посібниками для перевірки предметних компетентностей готувати школярів до ЗНО?

— Можна. Формат посібників відповідає форматові ЗНО. Приміром, завдання цьогорічного збірника завдань з хімії для 10 класу Олени Дубовик (уже друкуємо) створені на зразок ЗНО з хімії 2020, з кейс-умовами.

Яка структура діагностувальних  контрольних робіт?

  • Тести на вибір однієї/кількох правильної відповіді
  • Тести на встановлення відповідностей
  • Тести на визначення правильної послідовності
  • Завдання з відкритою відповіддю.

Останній тип завдань є комплексним і потребує інтегрованих знань і вмінь. Вони передбачають різні ступені виконання роботи, що забезпечують повноту.

Завдання посібників — динамічна перевірка сформованості компетентнісних результатів навчання. Динаміка полягає в тому, що кожна наступна робота містить комбіновані завдання, які передбачають виявлення знань з попередньої теми.

Як ще використовувати посібник у навчальному процесі?

— Учителі можуть використовувати завдання зі збірників як зразки. Таким чином учителі здатні добирати подібні, проте вже власні завдання, для проведення уроків.

Які варіанти роботи зі збірниками завдань?

  • Разом з учителем
  • Самостійно

Для самостійної форми роботи кожен збірник пропонує систему оцінювання всіх завдань, місце для самооцінки, місце для підсумкової оцінки.

Як розробляли завдання на перевірку та формування предметних компетентностей?

— Предметна компетентність кристалізується з кількох складників. Авторські колективи розкладали конкретну компетентність на елементи й корелювали складник, який необхідно перевірити, з відповідною темою навчання.

Серії з перевірки та формування предметних компетентностей створені під середню і початкову школу. Детальніше дивіться на сайті чи в інтернет-магазині за фільтрами: Перевірка предметних компетентностей, Формування предметних компетентностей.